Historiikki yhdistykselle

Yhdistykset toimivat ja kehittyvät aktiivisten, itsensä peliin pistävien ihmisten vapaaehtoisen panoksen voimin. Tarinoiden kerääminen on epävirallisen mutta kiinnostavan kulttuurihistorian tallentamista ja kunnianosoitus vapaaehtoistyölle. Kirja on hyvä myyntiartikkeli ja erinomainen yhdistyksen varainhankintakeino.

Yhdistykset voivat anoa julkaisulle toteuttamistukea esim. kunnilta tai yrityksiltä.